حق اعتراض شرکت کنندگان در آزمون های روانشناسی قوه قضائیه

حق اعتراض شرکت کنندگان در آزمون های روانشناسی قوه قضائیه

اکتبر 19, 2018 دسته‌بندی نشده by admin

[ad_1]


م­عاون منابع انسانی قوه قضائیه با بیان اینکه 40 درصد شرکت کنندان در آزمون قضاوت در آزمون های شخصیت رد می شوند، گفت: شرکت کنندگان در آزمون های روانشناسی قوه قضائیه در صورت اعتراض می توانند اقدام کنند.

[ad_2]

توسطadmin